PO Cyfrowa Polska


Oferujemy realizację kursów i szkoleń komputerowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Szczegółowe informacje na temat projektu odnaleźć można na stronie internetowej.

Prosimy o kontakt pod nr tel. 791 217 001

Nasi Instruktorzy przeszli szkolenie przygotowawcze przez operatorów projektu i spełniają wszystkie wymagania w projektach.

Orientacyjny koszt godziny dydaktycznej szkolenia: 120 zł.